پوشیدن کت و شلوار زنانه در شیراز پیگرد قانونی دارد

گفتمان کت و شلوار زنانه در شیراز  خیاط زن

لباس بستری برای فرض آرمان های اجتماعی است و استفاده از آن در شکل دادن به یک گفتمان بسیار مهم است.

همانطور که در بخش قبل مشاهده شد، لباس در تاریخ به عنوان یک شی قوی برای ایجاد ظواهر جدید با حمایت ایدئولوژی های قدرت عمل می کند. در واقع، لباس همیشه نشانگر بصری است که تغییرات پارادایم در جوامع را نشان می دهد.

ورون (1993) در رابطه با اصطلاح گفتمان اشاره می کند که “هر پشتوانه مادی، آنچه ما گفتمان یا مجموعه گفتمانی می نامیم چیزی بیش از پیکربندی مکانی-زمانی معانی نیست” (ص 127). به عبارت دیگر گفتمان مجموعه ای از عملیات برای تولید اجتماعی معانی است.

کت شلوار زنانه

لباس به عنوان یک تکیه گاه مادی با این تولید بسته به زمینه ای که در آن آشکار می شود بارگیری می شود. معنا بر اساس توافق یا قرارداد، بر اساس باور و حقیقت عمومی ساخته می شود. این بدان معناست که این گفتمان بدون بستر اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آن قابل تحلیل نیست.

همانطور که خطاب به مخاطب است، گفتمان باید ایده ها و بازنمایی هایی داشته باشد که شنونده و ناظر آن را به عنوان شناخته شده مفهوم سازی کنند. ورون نشان می دهد که «(…

اگرچه اعتبار این سبک محدود بود، اما پنجاه سال بعد توسط خود آملیا کنار گذاشته شد، اما پاسخی به مشکلات اجتماعی آن زمان بود. لاور (2012 ) اظهار می کند که روندی در ورزش های فضای باز، به ویژه دوچرخه سواری وجود دارد.

زنان از آنجا که کانون زندگی اجتماعی بودند و می خواستند در این رویدادها شرکت کنند، عقب نمانده بودند. در نتیجه، شکوفه هایا دامن-شلوار، در میان آنها معروف شد. می‌توان ثابت کرد که ترکیب کت و شلوار خیاط زنانه که شامل یک ژاکت، بلوز و شلوار بود، آغاز شد.

این کت و شلوار حداقل در کت، ویژگی هایی مشابه کت و شلوار خیاط مردانه داشت. اما آنها فقط در مواقع ورزش استفاده می شدند، در عین حال لباس زنانه شامل ژاکت و دامن بلند بود.