تحقیقات در مورد اینکه چقدر سرویس آرکوپال ایرانی ۶نفره دینو مقاوم است

محدودیت‌های پروژه فعلی حوزه‌هایی را برای تحقیقات آینده در مورد سرویس آرکوپال ایرانی پیشنهاد می‌کند.

پروژه فعلی اثربخشی متمایز مداخلات مبتنی بر عملکرد در مقابل مداخلات جامعه مبتنی بر غیر عملکرد را مقایسه نکرد.

پروژه فعلی همچنین اثرات بازخورد، مشارکت کارکنان، یا اعلان های گفتاری را با علائم انگیزشی تکرار یا جدا نکرد.

با این حال، اعلان‌های گفتاری با نشانه‌های انگیزشی تأثیرات قانع‌کننده‌ای داشت.

بنابراین قیمت سرویس آرکوپال دینو سفید ساده منطقی به نظر می رسد، همچنین تحقیقات آینده باید این مداخله را تکرار کرده و شرایط را برای حفظ اثرات شناسایی کند.

شرکت‌کنندگان ارزیابی آگاه‌کننده از منطقه غذاخوری اولیه توسط محققان مجدداً انتخاب شدند.

کسانی که با شرکت موافقت کردند، یک فرم رضایت امضا کردند، به دستورالعمل‌ها گوش دادند و در حالی که آزمایش‌کنندگان منتظر بودند، نظرسنجی را با سرعت خودشان در میزشان تکمیل کردند.

نظرسنجی ارزیابی آگاه‌کننده از مشتریان در مورد (الف) دانش آنها در مورد انتخاب‌های قابل استفاده مجدد و قابل بازیافت، (ب) فراوانی انتخاب‌ها، (ج) انگیزه‌های انتخاب‌ها، و (د) نظرات در مورد مداخلات بالقوه سؤال شد.

همچنین این امکان وجود دارد که درگیری کارکنان با پیام های گفتاری و نشانه های انگیزشی برای ایجاد اثرات مشاهده شده در تعامل باشد.

منطقی است فرض کنیم که نوعی دخالت کارکنان برای نگهداری طولانی مدت و بهبود مداخلات در طول زمان ضروری است.

تحقیقات قبلی نشان داده است که انواع مداخلات مبتنی بر جامعه می تواند رفتارهای محیطی را بهبود بخشد.

با این حال قیمت سرویس ارکوپال ۶نفره همیشخ مهم بوده است، همچنین توجه تجربی کمی به تشخیص علل رفتار نامطلوب قبل از انتخاب مداخلات خاص جامعه.

در پروژه فعلی بررسی این موضوع که سرویس آرکوپال بهتره یا چینی صورت می پذیرد، همچنین ارزیابی‌های غیررسمی و اطلاعاتی به فرضیه‌های پیشینی در مورد علل رفتار اتلاف‌کننده در یک کافه تریا منجر شد.

فرضیه‌های کلی با نتایج مداخلات مبتنی بر ارزیابی، با برخی شرایط که اثرات بزرگی ایجاد می‌کنند، تأیید شدند.

تشویق رفتارهای طرفدار محیطی یک نگرانی اجتماعی مهم است و تکنیک‌های تشخیصی رفتاری برای بهبود اثربخشی مداخلات حامی محیط‌زیست امیدوارکننده هستند.

  • منابع:
  1. A Diagnostic Approach to Increase Reusable Dinnerware Selection in a Cafeteria
  • تبلیغات:
  1. رشد مالی را در سال پیش روی شاهد خواهیم بود!
  2. رد کردن فرضیات خطرات کلسترول میگو توسط دانشمندان
  3. مصرف قهوه با انواع نوشیدنی دیگر نگران کننده می باشد
  4. با گذاشتن سیر بر پوست خود با پیری خداحافظی کنید